ניקוי עצמאי של פאנלים סולאריים עלול להכיל סיכונים כמו נפילה מגובה, חשמל חשוף, או נזק לפאנלים עצמם אם לא משתמשים בחומרים או בכלים מתאימים. חשוב מאוד לקחת את כל הזהירויות הנדרשות ולשקול הזמנת מקצוען אם אין בידך הניסיון או הציוד הנדרשים.

דילוג לתוכן